söndag 20 september 2009

10 reformer att drömma om

1: Återinför löntagarfonder.
2: Könskvotering i samtliga styrelserum.
3: Avskaffa förmåner och höga löner för alla politiker.
4: Gör kollektivtrafiken gratis.
5: Återinför det gamla pensionssystemet
6: Ha en betydligt mer progressiv inkomstbeskattning, liknande det gamla skattesystemet.
7: Avskaffa betygen.
8: Avskaffa monarkin.
9: Mer historie- och samhällsundervisning i skolan.
10: Avskaffa försvaret.

10 kommentarer:

Malin sa...

Jag tror inte på könskvotering. Det är som att försöka läka ett brutet ben genom att sätta på plåster. Att få plats i ett styrelserum på grund av kön gör att man ger personen en identitet i form av könet. Det man i stället bör göra är att fokusera på att förändra synen på kön och genus med ett aktivt jämställdhetsarbete, och se till personers egenskaper och möjligheter till att genomföra en uppgift, i stället för deras kön. Könet är biologiskt och ingen egenskap.

Kent Vilhelmsson sa...

Malin: Jaha, och hur gör man det rent konkret? Det är en massa fina ord du tar i din mun, men i praktiken så innebär det ju att du absolut ingenting gör. Kvotering sker redan idag, till kvinnors nackdel, bara det att det inte är nerskrivet på några papper. Därför är en lagstadgad kvotering ett sätt att göra något på riktigt - inte bara fina ord utan handling.

Malin sa...

Tyvärr är det nog svårt att med ens förändra alla som sitter i nuvarande styrelser, eftersom de fått bl.a. genusvärderingar med sig i sin uppfostran. Men det är ändå reformer du talar om, så därför bör man tänka långsiktigt och ha ett aktivt jämställdhetsarbete redan på förskolan (visst att det redan finns inskrivet i skollagen, men hur ser det ut i praktiken?), så att barn växer upp med värderingar om att det är personligheten och egenskaperna som definierar en person, inte att personer av ett visst kön ska ha vissa egenskaper.

Det är svårt att ändra en persons värderingar eftersom dessa oftast rotas när man är mycket ung, alltså fungerar det inte att dela upp folket i två och sedan förvänta sig att det ska lösa sig när man är vuxen.

Ja, det sker kvotering till kvinnors nackdel i dag. Men betyder det nödvändigtvis att en annorlunda gjord kvotering är till kvinnors fördel? Bara för att man har hälften kvinnor, hälften män i en styrelse, betyder det per automatik att männen inte fortsätter med sin inställning att de ska ha utrymme, konkurrera och prestera medan kvinnorna är söta att se på, omhändertagande och "duktiga" (och vice versa, kommer kvinnorna per automatik ur sin inarbetade genusroll)?

Som det är nu måste en kvinna ofta ha "manliga" egenskaper för att få bli en del av den "manliga" världen. Vid kvotering kommer man tvinga in kvinnor i denna roll eftersom män annars inte tar dem på lika stort allvar, i stället för att ge dem frihet att tillföra det som är unikt för dem som personer.

Man väljer oftast att samarbeta med en person som är lik en själv, det är exempelvis därför det är medelålders män i kostym i de flesta styrelsesammanhang. Dock är det så att grupper i regel fungerar bättre då det är en jämn blandning av personligheter, då kommer man i från en företeelse som kallas group-think, som innebär att gruppen hamnar i ett enkelspårigt arbete, och individerna hämmas i sin kreativitet (medvetet eller omedvetet).

Om man har en grundläggande värdering att lära känna en person och se till dess egenskaper i stället för hur man förväntar sig att de ska vara enbart baserat på deras kön så kan man skapa långt bättre team i stället för att sätta samman grupper baserade på biologiska faktorer hos personer.

Malin sa...

Om det är logiskt att kvotera in kvinnor är det också logiskt att kvotera in HBT-personer, invandrare och funktionshindrade.

Det blir ju en fin blandning av människor med olika biologiska skillnader, men vad kan detta leda till vad gäller kompetensnivån? Att stänga ute en fantastiskt skicklig person bara för att den råkar vara heterosexuell, för att "styrelsen behöver en bög", det är inte hållbart. Positiv särbehandling av en part leder samtidigt till negativ särbehandling av den andra parten, man löser inte ett problem genom att vända det tvärt om.

Man kan inte kvotera in alla och tro att diskriminering och särbehandling löser sig. Kvotering är ingen lösning, det är en undanflykt, ett sätt att "visa" att man "jobbat" med problemet.

Anne sa...

Håller med i stort. Har dock lite svårt med könskvotering. Skulle hellre se att koncepted kön avskaffades på något sätt, exempelvis att man istället för arbetsintervjuer hade ett anonymt papper där det bara stod en lista på vad man gjort och vad man kan, men utan varken namn eller personuppgifter, som istället bara var tillgängliga av någon myndighet någonstans.

Sen tycker jag att monarki eller inte så är kungen rätt mysig. Om han gick in i politik skulle jag vara jätteglad åt att rösta på honom.

Turd Ferguson sa...

Jag gillar punkt 9, den kan ju åtminstone tjäna till att folk faktiskt förstår att inga av de punkter du räknar upp fungerar tillfredsställande.

Men det är kul att se infantila individer kommentera saker som de inte har en susning om.

Tack för ordet.

Kent Vilhelmsson sa...

Hur var det nu Fergusson, åsikter är inte fakta sa du? Håll dig för övrigt gärna till sakfrågorna istället för att ägna dig åt personangrepp.

Vi som betalar sa...

Löntagarfonder är ett jävla skit
men nu har vi baxat dom ända hit.

Anonym sa...

michael kan fan inte politik!

Bimbo Boy sa...

Gratis kollektivtrafik vore undrbart!