onsdag 5 maj 2010

En bra budget!

Det budgetförslag som det rödgröna samarbetet har lett fram till är i stora drag bra, tycker jag. Visst är det trist att man tvingas acceptera en hel del av den oreda som högerhärvan har genomfört, men det är inte lika lätt att höja skatter som det är att sänka dem och det är inte lika lätt att nationalisera apoteket som det är att privatisera det. Eller är det det?

Det är dags för Socialdemokraterna att åter bli ett systemkritiskt parti. Vi har en hel del att lära av det andra stora partiet inom arbetarrörelsen vad gäller ideologi och framförallt gällande hur vi vill att samhället ska se ut och organiseras. Det räcker inte att prata procentsatser i skatter och nivåer i ersättningssystemen eller om välfärd, skola och omsorg. Vi måste börja diskutera ägande. I grunden handlar det om att kapitalismen måste bort, eller iallafall de värsta avigsidorna av den.

Vad 1:a maj beträffar var det en trevlig tillställning även om de lösryckta citat med undertecknad som publicerades i Barometern knappast kan ha uppskattats av mina partikamrater. I övrigt så reagerade jag på kommunalrådets prat om bostadsbyggande i kommunen. Det är ju faktiskt så att Kalmarhem förmodligen är landets sämsta allmännyttiga bostadsbolag med svinhöga hyror inte minst för studenter. Det är ett misslyckande och något som man måste göra något åt. Johan Persson antydde satsningar på hyresrätter men jag misstänker att det man i praktiken ägnar sig åt är att sälja ut mark för att bygga villor och bostadsrätter. Men jag kan ha fel.

Desto mer glädjande är då vallöftena från de rödgröna på nationell nivå vad bostadspolitiken beträffar. Äntligen ska bostadsbristen byggas bort - det finns inget annat sätt.

Sammanfattningsvis är budgeten i rätt riktning och givetvis milslängder från vad högerhärvan önskar åstadkomma om de får fortsatt förtroende. Men samtidigt finns det så mycket mer man kunde önska av den också.

Fast det är klart, det tar tid att bygga socialism.

Inga kommentarer: