måndag 5 juli 2010

Vill du dela en hiss med mig?Det finns fördelar med att gemensamt bruka vissa saker, snarare än att man äger det själv. Skolan, sjukvården, äldrevården och kollektivtrafiken är några av de områden vi tycker ska ägas och användas gemensamt. Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov.

I vår värld får alla åka med i hissen och den som har mest bråttom får åka först ifall det skulle bli kö; inte den som har den bästa privata hissförsäkringen.
Kategori:

Inga kommentarer: