måndag 23 augusti 2010

Tystnaden som uppstår..Filmen handlar om varför privata vårdförsäkringar måste stoppas. Barnsjukhuset Martina i Stockholm erbjuder snabbare vård ifall man köper en försäkring. Alla har inte råd med en sådan försäkring, men det är inte heller meningen. Tanken är att vissa barn ska kunna gå före i kösystemet, att trots att skadorna/behoven inte är så stora så ska de få hjälpa. Att gå före i kön.

I många andra länger är detta redan verklighet, vi vill inte ha ett sådant orättvist system. I Sverige ska alla människor vara lika mycket värda och det ska inte spela någon roll ifall du är fattig eller rik. Gräddfiler i vården är inte värdigt ett modernt land som Sverige.

Vi socialdemokrater tror på devisen vård efter behov, vilket innebär att den som har störst behov får vård först. Inte den som kan betala för sig. Var det någon som sa rättvisa?