torsdag 26 december 2013

Sverige får en ny röd dagstidning för en grön värld

I mitten av januari får Sverige en ny röd dagstidning för en grön värld. ETC blir femdagarstidning. Jag har följt utvecklingen för tidningen med stor spänning. I början av året, kort efter att ETC meddelat planerna för dagstidningen, bjöd jag in Johan Ehrenberg till möte med Socialdemokratiska pressföreningen för att berätta om tidningen.
Det ska bli otroligt spännande att se hur tidningen kommer att se ut, hur tjock den kommer att vara och hurdant innehållet kommer att vara. Tidningen är tänkt att gå runt på prenumerationsintäkter och presstöd, vilket om jag räknat rätt sammanlagt bör hamna någonstans runt 10-13 miljoner kronor årligen.

Det är ingen särskilt fet budget för att göra en hel dagstidning och jag undrar hur högt produktionstempo som de journalister som jobbar där kommer att behöva ha för att det hela ska fungera. Som jag förstår det har ETC förstärkt redaktionen med sju heltidstjänster när dagstidningen nu drar igång. När jag arbetade på Östran/Nyheterna så bestod de stora lokalredaktionerna av kanske fem personer och då producerades det runt 5-6 sidor dagligen.

Det lär bli tufft att få ihop det för tidningen om innehållet faktiskt ska bestå främst av journalistik och inte bara av tyckande - vilket är ett måste om tidningen ska kunna breddas och spela roll annat än som bibel för redan frälsta.

Å andra sidan så tror jag att ETC även kommer använda sina befintliga lokalredaktioner runt om i landet för att få till innehåll i dagstidningen - även om de tidningar man driver lokalt är väldigt små och har typ två anställda var som dessutom ska hinna med en veckotidning..

Icke desto mindre är det fantastiskt spännande. Den 13:e januari drar tidningen igång - skaffa en prenumeration nu om du inte redan har gjort det. Varje ny prenumerant ger tidningen bättre resurser att ägna sig åt god journalistik.

I en samtid med ett brunblått Sverige är det här den bästa julklapp jag kan tänka mig.

Inga kommentarer: