lördag 27 september 2014

Sänk lönen för SJF:s ordförande

Tidningen Journalisten, SJF:s medlemstidning, intervjuade mig via e-post om en motion jag skickade in till SJF:s kongress i oktober.

Det är ju lite märkligt att fråga mig om jag själv skulle kunna ställa upp som ordförande, tycker det ger en viss hybris-känsla kring mig i artikeln, men vafan. Jag hoppas det blir lite debatt om det hela på kongressen iaf."Kongressen har beslutat att arvodet ska bestämmas genom förhandling. Jag är en av dem som förhandlar och sen är det upp till förbundsstyrelsen, minus ordförandena, att bestämma".

Hur kan det vara en förhandling när det inte finns två parter i förhandlingen? Det är ju förbundsstyrelsen som själva beslutar om arvoden för förbundsstyrelsens medlemmar.

Värt att nämna är också att det finns en hel del fackförbund där ordförandelönen är betydligt lägre än i SJF också. Civilekonomernas ordförande hade t ex en ersättning på 21 225 kronor under fjolåret - Sveriges Arkitekters ordförande hade 24 104 kronor, Officersbundets ordförande 23 584 kronor, Facket för försäkring och finans 28 300 kronor, och så vidare.